Rijgen

Indrukwekkende tweede dichtbundel van veelgeprezen nieuwe stem. Rauw en teder, fysiek en lyrisch, intiem en aards, de gedichten in de tweede bundel van Florence Tonk wisselen van kleur en toon. ‘Van weten wat we willen in bed/ wijnhandel of familiezaken maar niet/ op kantoor rijgen we werkdagen aaneen als glazen kralen/ glansarm kansrijk met weinig waarde’. Dit is poëzie over het echte leven en de vertwijfeling die daarbij kan optreden. Wat doe je als je ouders oud en zwak worden, je wel of juist geen kind krijgt, iemand verliest, of bang bent te verliezen? Wie of wat troost je dan? Voor Tonk is het de taal, haar ‘beheersbaar universum’. Zij durft daarbij veel op het spel te zetten, met thema’s niet eerder zo in poëzie benoemd. Tonk dicht opnieuw met de kracht, directe toon en indrukwekkende stijl waar zij in haar debuut Anders komen de wolven al om werd geprezen.

Optreden op de Nacht van de Poëzie in 2014.

De pers over Rijgen:

‘Tonk is afwisselend eerlijk en afstandelijk, nu weer eens kritisch en cynisch, dan weer gevoelig. […] Rijgen is een portret van deze generatie – zo druk met het aaneenrijgen van de dagen dat er geen tijd meer over is.’
NRC Handelsblad

‘Afstandelijk en ironisch […] scherp en goed. Haar tweede dichtbundel is een genadeloze tekening van het moderne leven.’
Noordhollands Dagblad


Omslagontwerp: Herman van Bostelen

Anders komen de wolven

Aards. Gegrond. Echt. Zo zou je de gedichten van Florence Tonk kunnen noemen. De helderheid van haar taal is bedrieglijk; voordat de lezer er erg in heeft, is hij verwikkeld in verhalen over families waar niets lijkt wat het is, onmogelijk weg te wissen liefdes en het sterven van witbehaarde dwergen. Soms echter is slechts de liefde voor een enkel woord de aanleiding voor een gedicht, of het beeld van een moeder die op hoge hakken dochters baarde. Sensueel. Hardvochtig. Rauw. Van de gestileerde lust in de Argentijnse tango tot de snedige afwijzing van een minnaar: uit alle gedichten in Anders komen de wolven spreekt een intense vitaliteit en een compromisloze geldingsdrang. Met deze debuutbundel kondigt zich een talent aan dat met klare taal en wonderlijke beelden de lezer weet te verontrusten en ontroeren.

De pers over Anders komen de wolven:

‘Als je ziet hoe goed Tonk is als zij op haar best is (…) dan koester je dit debuut als de belofte van nog heel veel behartigenswaardigs.’
Ilja Leonard Pfeiffer, Awater

‘Intiem villein.’
Arie van den Berg, NRC

‘Uit al deze reeksen spreekt een hang naar leven, een behoefte aan liefde en geborgenheid, een oprecht gevoel voor werkelijke verhoudingen. (…) Dit debuut belooft meer voor de toekomst.’
Martin Mooij, NBD Biblion


Omslagontwerp: Liesbeth den Boer